top of page

Coaching

Een coaching of loopbaanbegeleiding start altijd met een kerntalentenanalyse.

Kerntalentenanalyse

 • Identificeert unieke kerntalenten

 • Biedt levenslang kompas voor positieve keuzes

 • 23 kerntalenten en hun componenten

 • Karakter, ontwikkelingspotentieel en motivatie in kaart

 • Speelgedrag in de kindertijd wordt geanalyseerd om persoonlijkheid, potentieel en intrinsieke motivatie in kaart te brengen 

 • Genuanceerd beeld zonder hokjesdenken

 • Dualiteiten naast elkaar

 • Geen diepe wroeting in verleden

 • Energiegevers en -nemers vaststellen via vragenlijst over je spel als kind

 • Wetenschappelijk onderbouwd

    Werkwijze kerntalentenanalyse

 •  Kennismakingsgesprek (gratis) bij een kopje koffie aan mijn keukentafel waarbij ik de kerntalentenmethode wat duidt

 •  Online vragenlijst invullen over speelgedrag kindertijd

 •  Spelvoorkeuren en speelgedrag bespreken en analyseren aan de hand van de vragenlijst

 •  Check- en feedbackgesprek waarin de gevonden kerntalenten worden toegelicht 

 •  Diepte-interview waarin levensloop en ontwikkeling wordt besproken 

 •  Verwerking en toesturen verslag 

Loopbaanbegeleiding

Het helpt je om loopbaankeuzes te maken die passen bij wie je echt bent.

Loopbaanbegeleiding is zeer efficiënt wanneer :

 • je een te hoge werkdruk ervaart

 • je het moeilijk hebt met relaties in je werkcontext

 • je je wil heroriënteren op de arbeidsmarkt

 • je meer voldoening, plezier of uitdaging wil in je werk

 • je wil weten wat je sterktes zijn en hoe je hiermee moet omgaan

 • je wil weten wat voor jou het belangrijkste is in je werk

 • je wil ontdekken hoe je je talenten volop kan inzetten

 • je een beter evenwicht nastreeft tussen werk en privé 

We werken samen toe naar een persoonlijk ontwikkelingsplan met haalbare acties. Zo weet je wat je doelstellingen zijn, én hoe je ze concreet kan realiseren.

bottom of page