top of page

Kerntalentenmethode

   

  Het ontstaan van de kerntalentenmethode

 • Danielle Krekels is de grondlegster van de kerntalentenmethode.

 • In 1989 ontdekte zij bij de werving en selectie van ingenieurs dat hun speelgedrag in de kindertijd veel gelijkenissen vertoonde.

 • Dit leidde tot jarenlang onderzoek dat resulteerde in de kerntalentenmethode.

 

 

  Spelvoorkeuren uit kindertijd als indicator

 

 • Danielle Krekels concludeerde dat vroegere spelvoorkeuren inzicht geven in dieperliggende natuurlijke aanleg en talenten.

 • In je kindertijd ben je minder beïnvloedbaar voor externe factoren zoals omgeving en sociale druk.

 • Je authentieke kern verandert niet wezenlijk, waardoor je voorkeuren als kind indicator zijn voor kerntalenten.

 • Er zijn 23 kerntalenten ontdekt, elk met zijn specifieke componenten.

 • Kerntalenten weerspiegelen aard, potentieel en intrinsieke motivatie.

 • Kerntalenten vormen de blauwdruk van een persoon.

 

  Wetenschappelijk onderbouwd

 

 • Meer dan 12000 diepte-interviews hebben de methode verfijnd en empirisch onderbouwd.

 • Onderzoek toonde aan dat de methode een Cronbach’s alpha van .84 heeft.

 • Betrouwbaarheid is vergelijkbaar met de Big Five Personality Testen en hoger dan MBTI.

 

 

  Wat maakt de kerntalenten methode uniek?

 

 

 Feitelijk gedrag

 

 • Kerntalentenmethode richt zich op feitelijk gedrag over een tijdsspanne van ongeveer 8 jaar.

 • Geen hypothetische vragen, wat de methode consistent maakt.

 • Praktisch en snel to the point.

 

Onderscheid tussen aanleg en ontwikkeling

 

 • Ontdekt latente kerntalenten

 • Maakt onderscheid tussen aangeboren kerntalenten en ontwikkelde competenties (niet alles wat je goed kan doe je ook graag).

 • Voorkomt investeren in zaken die niet bij je passen.

 • Leert kijken naar wat je wél in huis hebt en hoe je dit optimaal inzet.

 

Energiebalans

 • Diepgaand inzicht in energiegevers en -nemers.

 • Helpt energiebalans in evenwicht te houden.

 

Gedetailleerde blauwdruk

 

 • Geeft een genuanceerd beeld van iemands unieke kern.

 • Geen hokjes, types of vakjes.

 • 23 kerntalenten en hun componenten leveren een blauwdruk op met 94 miljard mogelijke combinaties.

 • Karakter, ontwikkelingspotentieel en motivatie in kaart.

 

Kompas

 

 • Levenslang kompas voor positieve en duurzame keuzes.

 • Woorden om jezelf en je sterktes naar anderen toe te communiceren.

 • Grotere zelfwaardering omdat je jezelf beter begrijpt.

 • Verslag dat je bij elke (grote of kleine) stap in je persoonlijke of professionele leven kan raadplegen.

 

Geschikt voor mensen met kenmerken van hoogbegaafdheid

 

 • Een van de weinige persoonlijkheidsbepalingen aanvaard door mensen met kennmerken van hoogbegaafdheid (Mensa Award in 2015).

 • Beoordeeld als objectief, onafhankelijk en cultuur-, taal-, en geslachtsneutraal.

bottom of page